Home

Home

 

ANUNȚ privind recrutarea/selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, în calitate de Autoritate Publică Tutelară anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A., (administratori neexecutivi).
Documentele pe baza cărora se organizează procedura de selecție (condiții minime ce trebuie îndeplinite de candidați, documente necesare depunerii candidaturii, criterii de evaluare, alte documente necesare pentru depunerea candidaturii, criterii de evaluare, alte documente și informatii relevante pentru procedura) sunt disponibile pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro, secțiunea Procedura de Selecție CA la Centrul de Afaceri Flandra.
Termenul pentru depunerea dosarului de candidatură pentru pozitia de membru in Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A este 18.08.2017, ora 13.00.
Dosarul de candidatură se depune la Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14, în plic închis cu mențiunea ” Candidatura pentru functia de membru in Consiliu de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A.”
Persoană de contact: Ciobanu Elena Daniela/Țuca Elena Carmen –                             telefon: 0250735661, luni – joi, orele: 08.00 -16.00; vineri, orele: 08.00 -13.00.
Prezentul anunț se publica în conformitate cu prevederile art.29, alin.(7) din O.U.G. 109/2011, precum și în presa locală și va fi postat și pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro și pe site-ul societății Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A, flandra-valcea.ro

ANUNTZSELECTIEZFLANDRA

DeclaratieZcaZdetineZsauZnuZfunctieZpublica

DeclaratieZconflictZdeZinterese_2

DeclaratieZdeZconsimtamant

DeclaratieZmembruZCA_2

DeclaratieZZdestituireZincetareZCIMZmotiveZimputabile

 

 

 

SC Centrul de Afaceri Flanda-Valcea SA, organizează concurs  pentru ocuparea posturilor vacante de economist si referent specialitate financiar-contabilitate.

În vederea participării la concurs, candidații depun la secretariat, până la data de 22 februarie 2017, dosarul care va conține în mod obligatoriu:

-CV
– Copia actului de identitate;
– Copiile conforme cu originalul ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– Adeverință care să ateste vechimea în munca de specialitate;
– Cazierul judiciar;
– Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
Descrierea posturilor vacante – condiții de participare:
– Referent de specialitate financiar contabilitate  – 16 ore/luna norma, perioada nedeterminata – vechime 2 ani in specialitate- studii superioare economice abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate,
– Economist (contabil) ½ normă, perioadă nedeterminată – vechime 5 ani în specializare – studii superioare economice, abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate.

Bibliografie

 

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991 – legea contabilitatii
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive
 • LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată privind societăţile comerciale
 • LEGE nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice

Interviul va avea loc pe data de 24 februarie 2017 . orele 10” la sediul societatii

str Drumul Campului nr.15A, Ramnicu Valcea .Pentru detalii tel: 0762/130 666, email:centrulflandra@gmail.com, www.flandra-valcea.ro

 

 

 

 

 

Centrul de Afaceri Flandra – Valcea , va ofera tot ceea ce este necesar pentru a va desfasura activitatea intr-un mediu modern, placut si confortabil.

Avantaje

 • Fara investitii de capital din partea dumneavoastra
 • Flexibilitate privind conditiile de inchiriere
 • Plus de imagine si profesionalism afacerii dumneavoastra
 • Accesul din orice punct al orasului

 

Dotari

 • Parcare exterioara
 • Finisaje de inalta clasa
 • Monitorizare video
 • Paza
 • Lift interior
 • Retea internet si telefonie
 • Sali de conferinta

Conditii de inchiriere

Puteti alege conditiile de inchiriere care se potrivesc cel mai bine bugetului si cerintelor dumneavoastra.