Home

Home

SC Centrul de Afaceri Flanda-Valcea SA, organizează concurs  pentru ocuparea posturilor vacante de economist si referent specialitate financiar-contabilitate.

În vederea participării la concurs, candidații depun la secretariat, până la data de 22 februarie 2017, dosarul care va conține în mod obligatoriu:

-CV
– Copia actului de identitate;
– Copiile conforme cu originalul ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– Adeverință care să ateste vechimea în munca de specialitate;
– Cazierul judiciar;
– Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
Descrierea posturilor vacante – condiții de participare:
– Referent de specialitate financiar contabilitate  – 16 ore/luna norma, perioada nedeterminata – vechime 2 ani in specialitate- studii superioare economice abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate,
– Economist (contabil) ½ normă, perioadă nedeterminată – vechime 5 ani în specializare – studii superioare economice, abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate.

Bibliografie

 

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991 – legea contabilitatii
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive
 • LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată privind societăţile comerciale
 • LEGE nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice

Interviul va avea loc pe data de 24 februarie 2017 . orele 10” la sediul societatii

str Drumul Campului nr.15A, Ramnicu Valcea .Pentru detalii tel: 0762/594433, email:centrulflandra@gmail.com, www.flandra-valcea.ro

 

 

 

 

 

Centrul de Afaceri Flandra – Valcea , va ofera tot ceea ce este necesar pentru a va desfasura activitatea intr-un mediu modern, placut si confortabil.

Avantaje

 • Fara investitii de capital din partea dumneavoastra
 • Flexibilitate privind conditiile de inchiriere
 • Plus de imagine si profesionalism afacerii dumneavoastra
 • Accesul din orice punct al orasului

 

Dotari

 • Parcare exterioara
 • Finisaje de inalta clasa
 • Monitorizare video
 • Paza
 • Lift interior
 • Retea internet si telefonie
 • Sali de conferinta

Conditii de inchiriere

Puteti alege conditiile de inchiriere care se potrivesc cel mai bine bugetului si cerintelor dumneavoastra.